Gezondheidsrisico's van roken
Gezondheidsrisico's van roken

Gezondheidsrisico's van roken (bron: STIVORO)

Roken is bij mensen boven de twintig jaar verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (86%), COPD (78%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (75 tot 80%). Daarnaast is ongeveer 22% van de sterfte aan hartziekten, 14% van de sterfte aan beroerte en 10% van de sterfte aan hartfalen te wijten aan roken. Roken kan niet alleen ziektes veroorzaken, maar veel mensen leveren ook kwaliteit van leven in. Veel rokers hebben bijvoorbeeld een slechtere conditie. De bekendste ziekten die door roken veroorzaakt worden zijn long-, hart- en vaatziekten.

 

Stoppen met roken is voor de meeste rokers het allerbelangrijkste dat ze kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. De schade door roken heeft te maken met de hoeveelheid die wordt gerookt en het aantal jaren dat men rookt. Het aantal jaren dat men rookt heeft de meeste invloed. Voor een aantal ziekten, zoals longkanker, blijft het risico gedurende de eerste 20 jaar roken laag. Na deze 20 jaar neemt het risico sterk toe. Rokers van gemiddeld een pakje per dag lopen het risico van

50% om aan het roken te sterven. De helft van de sterfgevallen door roken vindt plaats voor de leeftijd van 69 jaar, een verkorting van de levensduur met gemiddeld 20-25 jaar.

 

Roken verhoogt vooral het risico op longkanker, strottenhoofdkanker, COPD, hartaandoeningen, mondholte- en keelkanker en slokdarmkanker. Daarnaast is door roken het risico op veel andere aandoeningen verhoogd. Andere kankersoorten die aan roken kunnen worden toegeschreven zijn alvleesklierkanker, nierkanker, blaaskanker en huidkanker.

 

Rokers hebben bovendien een grotere kans op complicaties na operaties, met name aan de ademhalingswegen en bij het helen van wonden. Ook is bij rokers het risico op allerlei luchtweg-klachten groter, zoals verminderde longgroei, symptomen rond de ademhaling als hoesten, slijm, piepen en ademnood, vroege achteruitgang in longfunctie en symptomen rondom astma.

 

Naast de bovengenoemde aandoeningen zijn er echter nog meer gezondheidsproblemen waarbij roken in het ontstaan en verloop een rol speelt:

 

Huid

 • versterkte rimpeling;

 • grotere kans op bepaalde huidaandoeningen, zoals psoriasis;

 • gestoorde wondgenezing.

 

Voortplanting

 • vrouwen: vervroegde menopauze en verminderde vruchtbaarheid;

 • mannen: minder vruchtbaar sperma, gestoorde functie van sperma, gestoorde erectie.

 

Bewegingsapparaat

 • osteoporose (botontkalking);

 • gestoorde genezing na botbreuken

 

Maag-darmstelsel

 • ziekte van Crohn;

 • poliepen van de dikke darm.

 

Endocrinologische aandoeningen

 • toename van de insulineresistentie;

 • grotere kans op complicaties bij type-1 en type-2- diabetes mellitus.

 

 

Zij gingen u voor:
025033